Oblasti rada

Krivično pravo

Zastupanje okrivljenih i oštećenih u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka​.

Privredno pravo

Osnivanje i registracija privrednih društava. Osnivanje offshore kompanija​.

Autorsko pravo i pravo intelektualne svojine

Zaštita moralnih, imovinskih i drugih prava autora.

Bankarstvo, finansije i porez

Zastupanje u pravnim poslovima na tržištu kapitala i hartija od vrijednosti.

Oblast nekretnina

Posredovanje i savjetovanje klijenata u kupoprodaji nekretnina.

Zaštita potrošača

Zaštita i ostvarivanje prava potrošača.

Radno pravo i ljudski resursi

Radni sporovi (sporazumno rješavanje sporova, vođenje disciplinskih postupaka, zastupanje u sudskim postupcima)…

Pravo konkurencije

Zastupanje učesnika na tržištu u postupku kod nadležnih organa.

Svojinsko-pravni odnosi

Zastupanje klijenata u postupcima za utvrđivanje i zaštitu prava svojine.

Obligacioni odnosi

Naplata novčanih i nenovčanih potraživanja pred sudom.

Nasljedno i porodično pravo

Zastupanje u bračnim i porodičnim sporovima.

Pravo iz oblasti osiguranja

Zastupanje klijenata pred sudom za naknadu štete iz osiguranja.