Zaštita potrošača

  • Zastupanje potrošača u postupku utvrđivanja odgovornosti proizvođača ili prodavca za ispravno funkcionisanje stvari u garantnom roku, kao i u svim slučajevima nepoštenih odredbi potrošačkih ugovora ili nepoštene poslovne prakse,
  • Zaštita i ostvarivanje prava potrošača potrošača-korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke i davaoci finansijskog lizinga.