Svojinsko-pravni odnosi

  • Zastupanje klijenata u postupcima za utvrđivanje i zaštitu prava svojine,
  • Zastupanje klijenata u postupcima za zaštitu državine (smetanje posjeda),
  • Upravljanje kolateralima (hipoteke, zaloge, garancije)
  • Utvrđivanje prava službenosti
  • Zastupanje klijenata u postupku eksproprijacije,
  • Zastupanje klijenata u postupku povraćaja oduzetih imovinskih prava i obeštećenja.