Radno pravo i ljudski resursi

  • Postupak zapošljavanja rezidentnih i nerezidentnih lica,
  • Raskidanje ugovora iz radnih odnosa,
  • Radni sporovi (sporazumno rješavanje sporova, vođenje disciplinskih postupaka, zastupanje u sudskim postupcima),
  • Izrada normativnih akata iz radnih odnosa (kolektivnih ugovora, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, pravilnika o zaradama zaposlenih, internih akata o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih itd.),
  • Regrutacija i selekcija zaposlenih
  • Evaluacija zaposlenih,
  • Ustupanje zaposlenih.