Privredno pravo

 • Osnivanje i registracija privrednih društava,
 • Osnivanje offshore kompanija,
 • Registracija statusnih promjena,
 • Restrukturiranje i promjena organizacionog oblika privrednih društva,
 • Due diligence (analize, preuzimanja, spajanja, usklađenost sa regulativom)
 • Izrada ugovora i Joint ventures sporazuma,
 • Sprovođenje postupka stečaja i likvidacije,
 • Zastupanje u privrednim sporovima,
 • Prinudna naplata potraživanja,
 • Prodaja nepokretnosti u vansudskom i izvršnom postupku,
 • Zastupanje i priprema dokumentacije u postupcima javnih nabavki.