Pravo konkurencije

  • Zastupanje učesnika na tržištu u postupku kod nadležnih organa u cilju preduzimanja mjera zbog povjere konkurencije na tržištu ili radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike na tržištu i potrošače,
  • Zastupanje u postupcima za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije ili zahtjeva za pojedinačno izuzeće sporazuma o ograničavanju konkurencije od zabrane,
  • Zastupanje u ostalim postupcima kod Agencije za zaštitu konkurencije.