Krivično pravo

  • Zastupanje okrivljenih i oštećenih u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka,
  • Zastupanje oštećenih u krivičnim i prekršajnim postupcima za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi,
  • Preuzimanje krivičnog gonjenja i postavljanje imovinsko-pravnog zahtjeva,
  • Zastupanje osuđenih lica u postupku rehabilitacije i prestanka pravnih posljedica osude,
  • Zastupanje u postupku za naknadu štete i ostvarivanje drugih prava lica koja su neosnovano osuđena ili nezakonito lišena slobode.