SAVO ŠOFRANAC

Biografija

Broj telefona:

Email:

Personalne informacije:

Savo Šofranac, rođen 1982 godine u Podgorici, osnivač i partner u advokatskoj kancelariji “Rajković, Šofranac & Raspopović”.

Obrazovanje:

Obrazovanje je stekao na Univerzitetu Crne Gore – Pravnom fakultetu u Podgorici.

Profesionalno iskustvo:

Odlikuje ga decenijsko iskustvo na pravnim poslovima, koje je obavljao u pravosuđu, državnoj upravi i advokaturi. Advokat je od 2010 godine i svoje radno iskustvo u ovoj profesiji je sticao samostalnim radom u “Advokatskoj kancelariji Prelević” OD Podgorica sve do osnivanja advokatske kancelarije “Rajković, Šofranac & Raspopović”. Njegovo glavno područije rada je zastupanje i savjetovanje klijentata u oblasti privrednog i korporativnog prava, stečajnog prava, prava konkurencije, radnog prava, prava iz oblasti osiguranja, kao i zaštite potrošača i autorskih prava. Takođe ima veliko iskustvo u zastupanju klijenata pred sudovima, organima uprave i drugim organima u vezi sa sporovima iz svojinsko-pravnih odnosa, obligacionog prava, nasljednog i porodičnog prava, te u zastupanju i savjetovanju u oblasti bankarstva, finansija i poreza.