Branka Rajković

Biografija

Personalne informacije:

Branka Rajković, rođena 1981 godine u Beranama, osnivač i partner u advokatskoj kancelariji “Rajković, Šofranac & Raspopović”.

Obrazovanje:

Obrazovanje stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Profesionalno iskustvo:

Karijeru započela kao pripravnik u Upravi lokalnih javnih prihoda Podgorice, nakon čega je svoju karijeru nastavila u Advokatskoj kancelariji Mijović u Podgorici. Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita otvara samostalnu praksu u kojoj ostaje do osnivanja advokatske kancelarije Rajković, Šofranac & Raspopović, gdje nastavlja karijeru kao partner i jedan od osnovača ove kancelarije. Bavi se zastupanjem klijenata pred sudovima, kao i davanjem pravnih savjeta najčešće u praničnim postupcima iz različitih pravnih oblasti, svojinsko-pravnih odnosa, obligacionih odnosa, privrednog i radnog prava. Takođe bavi se zastupanjem klijenata pred organima uprave i drugim nadležnim državnim organima i institucijama.