Pravo iz oblasti osiguranja

  • Savjetovanje klijenata u vezi sa odštetnim zahtjevima,
  • Zastupanje klijenata u postupku postizanja vansudskog poravnanja pred osiguravajućim društvima,
  • Zastupanje klijenata pred sudom za naknadu štete iz osiguranja.