Obligacioni odnosi

  • Naplata novčanih i nenovčanih potraživanja pred sudom,
  • Naplata potraživanja u izvršnom postupku,
  • Savjetovanje i davanje pravnih mišljenja,
  • Izrada svih vrsta ugovora.