Autorsko pravo i pravo intelektualne svojine

  • Zaštita moralnih, imovinskih i drugih prava autora,
  • Registracija autorskih prava.